GRAFICKÉ PRÁCE

Titulní stránky časopisů v ČR, na Slovensku, ale také v Německu, Rakousku a Švýcarsku v mém podání

The title pages of magazines in the Czech Republic, Slovakia, but also in Germany, Austria and Switzerland in my submission

Pro potřeby naše, ale také pro naše “psí kamarády” či KDO dělám grafické návrhy oznámení vrhů i karet chovných psů i fen. Několik ukázek přikládám